Skip to content

Godīgā tirdzniecība: apziņas celšana

Biedrība Zaļā brīvība sadarbībā ar Igaunijas organizāciju Mondo un Lietuvas patērētāju institūtu (projekta mājaslapa) no 2013-2016. gadam īsteno projektu “Fair Trade: Raising Awareness”, kas ir vērsts uz godīgās tirdzniecības popularizēšanu Baltijas valstīs.

Projekts mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par godīgās tirdzniecības un attīstības jautājumiem un veicināt attīstības izglītību, mobilizējot plašāku atbalstu pasākumiem nabadzības novēršanai un taisnīgākām attiecībām starp attīstītajām un jaunattīstības valstīm. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Savienība un līdzfinansē Sabiedrības Integrācijas fonds.

Projekta aktivitātes un rezultāti:

FT-ProjectLīdzfinansē

vienkarss_bez_laukuma_rgb_h_5